Print On Demand ( POD )

Wat is Print On Demand ( POD ) ?

Printing On Demand, soms afgekort tot POD is een process binnen de grafische industrie waarbij boeken, curssusen of documenten pas afgedrukt worden wanneer daar vraag naar is

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Printing_on_demand

Met andere woorden: "Just In Time" delivery voor uw printwerk.

In de praktijk

Grote aantallen zijn niet meer van deze tijd. Ze nemen plaats in in uw magazijn, eindigen in de vuilnisbak wegens gedateerd en zijn duur.

Veel van onze klanten maken gebruik van onze "Print On Demand" service om brochures, handleidingen en cursussen af te drukken wanneer ze daar nood aan hebben.

Dit geeft volgende vrijheden:

  • Brochures aangepast per event ( beurs, roadshow)
  • Cursussen voor scholen, hoge school of universiteit. Steeds het juiste aantal.
  • Het juiste aantal curssusen op het juiste ogenblik. zonder overschot, zonder stock.
  • Snel brochures bij bestellen tijdens bijvoorbeeld een beurs
  • Documenten personaliseren per "bezoeker"
  • Catalogus / Prijslijst snel kunnen aanpassen.
  • Snel aanpassingen kunnen doen zonder met een stock van gedateerde brochures, prijslijsten of cursussen te blijven zitten.
  • Handleidingen of etiketten voor een product pas laten printen net voor u de volgende batch gaat maken.